Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5833
Title: Phân tích và đánh giá hiện trạng việc làm của đối tượng dễ bị tổn thương vào mùa lũ tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Authors: Lời, Dương Văn
Dương, Nguyễn Phát
Keywords: Việc làm
Mùa lũ
An Giang
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Thu thập số liệu phân tích và đánh giá thực trạng việc làm của đối tượng dễ bị tổn thương vào mùa lũ tại vùng nghiên cứu. Qua đó xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao cơ hội có được việc làm đối với những đối tượng dễ bị tổn thương vào mùa lũ trên địa bàn nghiên cứu
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5833
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Van Loi - Nguyen Phat Duong.pdf
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.