Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5833
Nhan đề: Phân tích và đánh giá hiện trạng việc làm của đối tượng dễ bị tổn thương vào mùa lũ tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: Lời, Dương Văn
Dương, Nguyễn Phát
Từ khoá: Việc làm
Mùa lũ
An Giang
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Thu thập số liệu phân tích và đánh giá thực trạng việc làm của đối tượng dễ bị tổn thương vào mùa lũ tại vùng nghiên cứu. Qua đó xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao cơ hội có được việc làm đối với những đối tượng dễ bị tổn thương vào mùa lũ trên địa bàn nghiên cứu
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5833
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Duong Van Loi - Nguyen Phat Duong.pdf
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.