Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5836
Nhan đề: Nghiên cứu chế biến si-rô từ rau tía
Tác giả: Phong, Nguyễn Thị Thanh
Từ khoá: Cây rau tía
Công nghệ thực phẩm
Cây thuốc dòi
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5836
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Thi Thanh Phong.pdf
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.