Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5844
Title: Chế biến nước giải khác từ lá đinh lăng bổ sung hoa cúc
Authors: Hoa, Tạ Việt
Keywords: Đồ uống
Hợp chất sinh học
Trích ly (Hóa học)
Phối chế
Thanh trùng
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Beverages
Bioactive compounds
Extraction (Chemistry)
Mixing
Pasteurization
Bioactive compounds
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Đinh lăng
Hoa cúc
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian trích ly đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong dịch trích thu được; Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ nước, nguyên liệu trích ly đến màu sắc và hàm lượng các hoạt chất thu được; Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối chế đường và acid citric đến giá trị cảm quan của sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian giữ nhiệt thanh trùng đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học của sản phẩm; Theo dõi sự thay đổi chất lượng theo thời gian bảo quản sản phẩm; Phân tích thành phần hóa học và vi sinh vật của sản phẩm
Description: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5844
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ta Viet Hoa.SVNCKH00143.pdf
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.