Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5844
Nhan đề: Chế biến nước giải khác từ lá đinh lăng bổ sung hoa cúc
Tác giả: Hoa, Tạ Việt
Từ khoá: Đồ uống
Hợp chất sinh học
Trích ly (Hóa học)
Phối chế
Thanh trùng
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Beverages
Bioactive compounds
Extraction (Chemistry)
Mixing
Pasteurization
Bioactive compounds
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Đinh lăng
Hoa cúc
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian trích ly đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong dịch trích thu được; Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ nước, nguyên liệu trích ly đến màu sắc và hàm lượng các hoạt chất thu được; Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối chế đường và acid citric đến giá trị cảm quan của sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian giữ nhiệt thanh trùng đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học của sản phẩm; Theo dõi sự thay đổi chất lượng theo thời gian bảo quản sản phẩm; Phân tích thành phần hóa học và vi sinh vật của sản phẩm
Mô tả: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5844
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ta Viet Hoa.SVNCKH00143.pdf
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.