Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5845
Title: Khảo sát ảnh hưởng của quá trình trích ly, cô đặc đến hàm lượng hợp chất màu anthocyanin từ lá cẩm và sử dụng trong chế biến mứt dừa dẻo
Authors: Thắm, Lê Thị Lá
Keywords: Chế biến mứt
Màu thực phẩm
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Jam Processing
Color of food
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Anthocyanin
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian trích ly đến hàm lượng anthocyanin trong dịch trích ly thu được; Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước, nguyên liệu trích ly và pH của nước trích ly đến hàm lượng anthocyanin trong sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của thời gian cô đặc đến hàm lượng anthocyanin trong dịch màu; Khảo sát ảnh hưởng của dịch màu anthocyanin cô đặc bổ sung đến giá trị cảm quan của sản phẩm mứt dừa dẻo; Theo dõi sự thay đổi của chất lượng sản phẩm theo thời gian bảo quản ở điều kiện nhiệt độ phòng
Description: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5845
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi La Tham.SVNCKH00141.pdf
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.