Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5849
Title: Nghiên cứu chế biến bánh nướng từ bắp ngọt
Authors: Dương, Lê Thùy
Keywords: Bắp (Ngô)
Chế biến
Bánh
Công nghiệp bánh kẹo
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Corn (Processing)
Cakes
Candy industry
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ bột mì và bột tàn đến giá trị cảm quan và độ nở của sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ đường và sữa tươi bổ sung đến giá trị cảm quan của sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ nấm men và thời gian lên men đến cấu trúc của sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nướng đến màu sắc, trạng thái và cấu trúc sản phẩm; Theo dõi sự thay đổi chất lượng sản phẩm theo thời gian bảo quản
Description: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5849
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thuy Duong.SVNCKH00142.pdf
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.