Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5859
Title: Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn vi hiếu khí có khả năng cố định đạm trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Cường, Nguyễn Hùng
Keywords: Khoa học cây trồng
Lúa nước
Trồng trọt
Crop science
Rice
Planting
Đất phèn
Cố định đạm
PNSP
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn cố định đạm quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía từ đất phèn trồng lúa
Description: aNghiên cứu khoa học của SV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5859
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVNCKH00162- Nguyen Hung Cuong 15TT.PDF
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.