Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5867
Title: Xác định mức độ và thời điểm xuất hiện triệu chứng đặc trưng lùn xoắn lá lúa ở điều kiện nhà lưới
Authors: Thơ, Trần Văn
Keywords: Lúa nước
Triệu chứng xoắn lá
Nhà lưới
Giống lúa OM 6976.
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xác định xu hướng thể hiện chủ đạo trên cây bị nhiễm bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá để xác định ngay cây bệnh từ giai đoạn đầu nhằm hạn chế lây lan và phát tán của bệnh, đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.
Description: Đề tài nghiên cứu học khoa sinh viên (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5867
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Tho. SVNCKH00158.pdf
  Restricted Access
913.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.