Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5868
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch lá gai bổ sung đến chất lượng bánh mì
Authors: Hậu, Nguyễn Văn
Keywords: Bánh mì
Lá gai
Công nghệ thực phẩm
Tinh bột
β-amylase
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục đích tạo ra sản phẩm bánh mì có chất lượng tốt và đánh giá khả năng bảo quản của dịch trích lá gai bổ sung đến bánh mì. Nghiên cứu bao gồm các thí nghiệm: khảo sát hàm lượng nấm men và dịch chiết lá gai bổ sung đến chất lượng bánh mì; Khảo sát nhiệt độ và thời gian lên men tối ưu; Khảo sát chế độ nướng bánh tối ưu và xác định thời gian thoái hóa của bánh mì trong quá trình tồn trữ
Description: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5868
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Hau. SVNCKH00160.PDF
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.