Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5868
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch lá gai bổ sung đến chất lượng bánh mì
Tác giả: Hậu, Nguyễn Văn
Từ khoá: Bánh mì
Lá gai
Công nghệ thực phẩm
Tinh bột
β-amylase
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện với mục đích tạo ra sản phẩm bánh mì có chất lượng tốt và đánh giá khả năng bảo quản của dịch trích lá gai bổ sung đến bánh mì. Nghiên cứu bao gồm các thí nghiệm: khảo sát hàm lượng nấm men và dịch chiết lá gai bổ sung đến chất lượng bánh mì; Khảo sát nhiệt độ và thời gian lên men tối ưu; Khảo sát chế độ nướng bánh tối ưu và xác định thời gian thoái hóa của bánh mì trong quá trình tồn trữ
Mô tả: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5868
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Van Hau. SVNCKH00160.PDF
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.