Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5869
Title: Phân lập vi khuẩn vi hiếu khí giảm độc chất Mangan trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nhân, Trần Chí
Keywords: Khoa học cây trồng
Lúa nước
Crop science
Rice
Đất phèn
Độc chất Mangan
Phân lập vi khuẩn
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Phân lập vi khuẩn PNSB trên các vùng nghiên cứu; Tuyển chọn các dòng vi khuẩn PNSB có khả năng giảm độc chất Mn
Description: Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5869
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Chi Nhan.SVNCKH00165.pdf
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.