Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5876
Title: Khảo sát ảnh hưởng của quá trình trích ly, tỉ lệ phối trộn và thanh trùng đến chất lượng nước ép lựu chanh dây
Authors: Hằng, Đào Thị Thúy
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Nước ép lựu chanh dây
Quá trình trích ly
Nước ép trái cây
Trái lựu
Chanh dây
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5876
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Thi Thuy Hang.pdf
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.