Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5877
Title: Đa dạng hoá sữa chua bằng cách bổ sung lòng đỏ trứng gà
Authors: Hạnh, Hồ Thị Mỹ
Keywords: Sữa chua
Lòng đỏ trứng gà
Abstract: Nội dung nghiên cứu gồm: khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối chế sữa tươi và sữa bột đến chất lượng của sản phẩm; khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ đường và lòng đỏ trứng gà bổ sung đến chất lượng của sữa chua; khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ sữa chua cái (Vinamilk) bổ sung và nhiệt độ lên men đến chất lượng sản phẩm; và khảo sát sự thay đổi chất lượng của sản phẩm sữa chua bổ sung lòng đỏ trứng gà theo thời gian bảo quản ở nhiệt độ 5 ÷ 10oC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5877
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thi My Hanh.pdf
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.