Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5895
Title: Tìm Điều Kiện Của Tham Số Để Phương Trình Có Nghiệm Duy Nhất
Authors: Lợi, Nguyễn Hòa
Keywords: Toán học
Giải phương trình
Nghiệm duy nhất
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Nhằm giúp cho công tác dạy học ở trường phổ thông được tốt, giúp cho học sinh nâng cao được trình độ, đề tài nghiên cứu năm phương pháp tìm kiếm: Dang 1: Dựa vào công thức Dạng 2: Tìm điều kiện cần Dạng 3: Phương pháp đồ thị Dạng 4: Phương pháp dùng tính đơn điệu Dạng 5: Phương pháp đánh giá Ứng với mỗi dạng được chia làm ba phần: Từ phần tóm tắt phương pháp giải đến ví dụ minh họa cuối cùng là phần bài tập áp dụng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5895
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
timdieukiencuathamso.pdf
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.