Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5899
Title: Tình Trạng Nhầm Lẫn Với Tiếng Anh Khi Học Tiếng Pháp Đối Với Sinh Viên Khối Ngoại Ngữ Trường Đại Học An Giang
Authors: Thảo, Nguyễn Ngọc Xuân
Keywords: Phương pháp học tập
Tiếng anh
Tiếng pháp
Sinh viên
Đại học an giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu tìm hiểu tình hình học Tiếng Pháp và những lầm lẫn thường gặp với Tiếng Anh của sinh viên ĐHAG. Đồng thời đề xuất các cách thức, biện pháp, thủ thuật phân biệt nhằm hạn chế, khắc phục những nhầm lẫn để nâng cao chất lượng học Tiếng Pháp và rút ra một số kết luận và suy luận liên quan đến tình hình giảng dạy và học tập Tiếng Pháp ở trường ĐHAG.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5899
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tinhtrangnhamlan.pdf
  Restricted Access
644.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.