Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5899
Nhan đề: Tình Trạng Nhầm Lẫn Với Tiếng Anh Khi Học Tiếng Pháp Đối Với Sinh Viên Khối Ngoại Ngữ Trường Đại Học An Giang
Tác giả: Thảo, Nguyễn Ngọc Xuân
Từ khoá: Phương pháp học tập
Tiếng anh
Tiếng pháp
Sinh viên
Đại học an giang
Năm xuất bản: 25-thá-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tìm hiểu tình hình học Tiếng Pháp và những lầm lẫn thường gặp với Tiếng Anh của sinh viên ĐHAG. Đồng thời đề xuất các cách thức, biện pháp, thủ thuật phân biệt nhằm hạn chế, khắc phục những nhầm lẫn để nâng cao chất lượng học Tiếng Pháp và rút ra một số kết luận và suy luận liên quan đến tình hình giảng dạy và học tập Tiếng Pháp ở trường ĐHAG.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5899
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
tinhtrangnhamlan.pdf
  Restricted Access
644.85 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.