Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5913
Title: Tìm hiểu về tư duy phê phán và thực trạng sử dụng tư duy phê phán trong dạy học môn toán tại một số trường Trung học phổ thông của tỉnh An Giang
Authors: Thủy, Phạm Thị Bích
Keywords: Toán học
Phương pháp giảng dạy
Dạy học
Tư duy phê phán
Abstract: Tìm hiểu cơ sở lý luận; thực trạng sử dụng tư duy phê phán tại một số trường trung học phổ thông tỉnh An Giang và đề ra một số biện pháp đề xuất nhằm góp phần rèn luyện tư duy phê phán cho học sinh trung học phổ thông.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5913
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Bich Thuy.pdf
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.