Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5924
Title: Tìm Hiểu Biện Pháp Gây Hứng Thú Học Tập Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Khối Lớp 10 Trường Trung Học Phổ Thông Trần Văn Thành
Authors: Trúc, Lý Thị Thanh
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Tiếng anh lớp 10
Trung học phổ thông
Trần văn thành
An Giang
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu lý luận về học tập, phương pháp dạy học môn tiếng Anh ở trường trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng về hứng thú và kết quả học tập bộ môn tiếng Anh khối lớp 10 trường Trung học phổ thông Trần Văn Thành và biện pháp gây hứng thú học tập của giáo viên. Đánh giá kết quả đạt được, rút ra kết luận và đề xuất ý kiến về cải tiến biện pháp gây hứng thú học tập môn tiếng Anh cho học sinh.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5924
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
timhieubienphapgayhungthu.pdf
  Restricted Access
665.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.