Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5931
Title: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở An Giang từ năm 1867 đến năm 1945
Authors: Ngọc, Lê Hồng
Keywords: Lịch sử
1867 - 1945
An Giang
Abstract: Đề tài tập trung làm rõ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở An Giang từ năm 1867 đến năm 1945 qua các giai đoạn. Qua đó, đề tài chỉ ra những nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm từ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở An Giang từ năm 1867 đến năm 1945.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5931
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Hong Ngoc.pdf
  Restricted Access
996.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.