Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5950
Title: Nhận thức của sinh viên khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học An Giang đối với vần đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên biển đông trong giai đoạn hiện nay
Authors: Thi, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Biển đông
Bảo vệ chủ quyền
Nhận thức
Sinh viên
Abstract: Gồm 2 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 2: Nhận thức của sinh viên Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học An Giang đối với vần đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên biển Đông
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5950
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Thi.pdf
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.