Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5956
Title: Nghiên cứu quy trình chế biến mứt ớt dạng trái
Authors: Yến, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Mứt ớt
Ớt
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát ảnh hưởng của độ chín nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm; ảnh hưởng của nồng độ CaCl2 và thời gian ngâm đến độ giòn của sản phẩm; tỉ lệ đường và thời gian ngâm đến tính chất cảm quan của sản phẩm; thời gian sên và lượng acid citric bổ sung vào công đoạn sên đến chất lượng sản phẩm; nhiệt độ sấy và độ ẩm sau sấy đến giá trị cảm quan của sản phẩm. Và theo dõi thời gian bảo quản sản phẩm trong bao bì hộp nhựa
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5956
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Yen.pdf
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.