Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5962
Nhan đề: Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản thịt cua đồng
Tác giả: Chài, Lâm Văn
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Cua đồng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa Nông nghiệp Tài nguyên thiên nhiên
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5962
Bộ sưu tập: NCKH của Sinh viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lam Van Chai.pdf
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.