Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6035
Nhan đề: Ảnh hưởng của mật số và lứa tuổi rầy nâu truyền bệnh lùn lúa cỏ trên cây lúa
Tác giả: Dũng, Nguyễn Phú
Du, Phạm Văn
Huỳnh, Nguyễn Văn
II Ryong Choi
Từ khoá: Bệnh lùn lúa cỏ
Rầy nâu
Cây lúa
Bệnh hại lúa
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Quyển 2 (1)
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. Quyển 2 (1) năm 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6035
Bộ sưu tập: Quyển 02 (1)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BV_SO_2.pdf
  Restricted Access
4.67 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.