Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6045
Title: Xây dựng nông thôn mới - bước đi vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Thắng, Võ Văn
Hiếu, Huỳnh Thanh
Keywords: Nông thôn mới
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nông nghiệp
Nông thôn
Đồng bằng sông cửu long
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: ;Quyển 3 (2)
Description: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 3 (2) năm 2014
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6045
Appears in Collections:Quyển 03 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-12-Vo-Van-Thang-Huynh-Thanh-Hieu.pdf
  Restricted Access
360.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.