Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6046
Title: Thực trạng áp dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Cường, Phạm Hùng
Minh, Bùi Văn
Keywords: Phương pháp thẻ điểm cân bằng
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: ;Quyển 3 (2)
Description: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 3 (2) năm 2014
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6046
Appears in Collections:Quyển 03 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-13-Pham-Hung-Cuong-Bui-Van-Minh.pdf
  Restricted Access
421.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.