Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6047
Nhan đề: Mô hình lý thuyết: cấu trúc sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học
Tác giả: Giang, Lê Thị Linh
Từ khoá: Sự hài lòng của sinh viên
Hoạt động đào tạo
Đại học
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Quyển 3 (2)
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 3 (2) năm 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6047
Bộ sưu tập: Quyển 03 (2)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bai-14-Le-Thi-Linh-Giang.pdf
  Restricted Access
531.39 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.