Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6056
Title: Mô hình định lượng đánh giá chất lượng dịch vụ: ứng dụng cho các lớp tập huấn khuyến nông
Authors: Phả, Đoàn Ngọc
Keywords: Khuyến nông
Servqual
Lớp tập huấn khuyến nông
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: ;Quyển 3 (2)
Description: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 3 (2) năm 2014
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6056
Appears in Collections:Quyển 03 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-7-Doan-Ngoc-Pha.pdf
  Restricted Access
528.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.