Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6061
Title: Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng và nồng độ đường lên quá trình nhân nhanh chồi gừng (Zingiber officinale rosc.) in vitro
Authors: Huê, Huỳnh Trường
Diễm, Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Sinh trưởng
Nồng độ đường
Gừng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Citation: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, Quyển 4 (3), 2014, 68-73
Series/Report no.: Quyển 4 (3);
Description: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 4 (3) năm 2014
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6061
Appears in Collections:Quyển 04 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 12-Huynh Truong Hue va Nguyen T.T Diem.pdf
  Restricted Access
361.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.