Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6071
Nhan đề: Nghiên cứu đặc tính truyền virut Lùn lúa cỏ (rice grassy stunt virus, RGSV) của côn trùng vectơ
Tác giả: Dũng, Nguyễn Phú
Dư, Phạm Văn
Huỳnh, Nguyễn Văn
Từ khoá: Virut
Lùn lúa cỏ
Côn trùng
Vec tơ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Trích dẫn: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, Quyển 4 (3), 2014, 11-18
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 4 (3);
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 4 (3) năm 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6071
Bộ sưu tập: Quyển 04 (3)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bai 3-Nguyen Phu Dung.pdf
  Restricted Access
385.44 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.