Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6110
Title: Đánh giá hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ đối với hộ nghèo tại huyện Trà Cú: Đánh giá từ phía người vay
Authors: Hùng, Nguyễn Thanh
An, Nguyễn Văn Vũ
Lâm, Trần
Keywords: Tín dụng
Hộ nghèo
Vay vốn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển 6(2);
Description: Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 6(2), năm 2015
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6110
Appears in Collections:Quyển 06 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 13 - Nguyen Thanh Hung-Nguyen Van Vu An-Tran Lam_0.pdf
  Restricted Access
329.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.