Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6111
Title: Sự hài lòng của bệnh nhân nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện tại thành phố Long Xuyên
Authors: Nhật, Hồ Bạch
Keywords: Bệnh nhân nội trú
Bệnh viện
Khám chữa bệnh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển 6(2);
Description: Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 6(2), năm 2015
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6111
Appears in Collections:Quyển 06 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai 15-Ho Bach Nhat_0.pdf
  Restricted Access
324.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.