Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6141
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHải, Nguyễn Hồng
dc.date.accessioned2021-11-04T08:09:00Z-
dc.date.available2021-11-04T08:09:00Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6141-
dc.descriptionTạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),22 – 31vi
dc.description.abstractChương trình được xây dựng nhằm xác định mặt móng kết tinh nằm bên dưới các lớp trầm tích, từ các giá trị dị thường trọng lực đo trên mặt đất khi không biết hiệu mật độ của các lớp trầm tích. Chương trình có giao diện thân thiện với người dùng, tính toán được hiệu mật độ trung bình của tuyến khảo sát, sai số trung bình bình phương và thời gian tính toán. Bên cạnh đó, chương trình cho phép hiển thị đồ thị dị thường trọng lực quan sát, dị thường trọng lực tính được; đồ thị về độ sâu, hình dạng và kích thước của dị vật. Kết quả trên mô hình và năm dị thường Bouguer âm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Châu Đốc, Tam Nông, Tháp Mười, Bạc Liêu, Cà Mau phù hợp với thực nghiệm.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học An Giangvi
dc.relation.ispartofseriesQuyển.8 (4)
dc.subjectDị thường trọng lựcvi
dc.subjectDị thường bouguervi
dc.subjectMạng perceptronvi
dc.subjectThăm dò từ và trọng lựcvi
dc.subjectMatlabvi
dc.titleChương trình phân tích một số dị thường trọng lực bằng mạng perceptron trong môi trường matlab.vi
Appears in Collections:Quyển 08 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hong Hai_0.pdf
  Restricted Access
726.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.