Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6220
Title: Truyện Kiều - Tên tác phẩm và nội dung xã hội.
Authors: Thắng, Võ Văn
Thực, Lê Huy
Keywords: Truyện kiều
Nguyễn du
Đoạn trường tân thanh
Từ hải
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển 9 (1) - 2016
Abstract: Bài viết tập trung: 1) Nói về tiểu thuyết thể hiện bằng 3254 câu thơ lục bát của Nguyễn Du được tác giả đặt tên là Đoạn tường tân thanh, khái quát chính xác nội dung, ý nghĩa của tác phẩm ; 2) Luận chứng rằng, Nguyễn Du đứng về phía tầng lớp hạ lưu trong xã hội để tố cáo mặt trái, tác hại của đồng tiền; Kiều là con một gia đình bậc trung, hiếu thảo, đa tài, nhưng không có phẩm chất cách mạng như ai đó lầm tưởng; Từ Hải không phải là người anh hùng, mà y là kẻ ngang tàng, vũ dũng, thiếu mưu, không biết đến nhân dân và Tổ quốc; cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân không được đề cập trong Truyện Kiều như có người đã quả quyết.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016, 68 – 71
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6220
Appears in Collections:Quyển 09 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Huy Thuc - Vo Van Thang_0.pdf
  Restricted Access
486.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.