Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6268
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nước ngoài với đểm đến du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Hưng, Ngô Thái
Keywords: Du lịch
Mức độ hài lòng
Du khách nước ngoài
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục tiêu nhận biết mức độ hài lòng của du khách nước ngoài và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách khi chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm điểm đến.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 1 – 10
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6268
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 - Ngo Thai Hung-2_0.pdf
  Restricted Access
606.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.