Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6273
Title: Phát triển năng lực viết văn nghị luận cho học sinh qua sử dụng một số hình thức ghi chép trong dạy đọc hiểu văn bản nghị luận
Authors: Mai, Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Đọc hiểu
Tạo lập văn bản
Văn bản nghị luận
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Mục tiêu của môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông là hình thành và phát triển cho học sinh các năng lực giao tiếp cơ bản như nghe, nói, đọc, viết. Các kỹ năng này có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ cho nhau.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 39 – 53
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6273
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05 - Nguyen Thi Xuan Mai_0.pdf
  Restricted Access
663.46 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.