Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6274
Title: Vai trò đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong quan hệ Việt Nam - Lào
Authors: Thắng, Nguyễn Văn
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Đầu tư trực tiếp
Việt Nam và Lào
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trong tiến trình lịch sử phát triển mối quan hệ giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, trước xu thế phát triển của khu vực và thế giới, hai nước đã chuyển dần từ hợp tác quốc phòng an ninh là chủ yếu sang hợp tác một cách toàn diện, trong đó lĩnh vực hợp tác đầu tư kinh tế là chủ đạo.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 54 – 67
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6274
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06 - Nguyen Van Thang_0.pdf
  Restricted Access
702.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.