Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6275
Title: Kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của người kinh doanh thức ăn đường phố tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2014
Authors: Hiệp, Lê Ngọc
Keywords: Kiến thức
Thái độ
Thực hành
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Thức ăn đường phố
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Thức ăn đường phố (TĂĐP) rất dễ bị nhiễm khuẩn và là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm cũng như các bệnh truyền qua thực phẩm. Để xác định tỷ lệ kiến thức – thái độ - thực hành đúng về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của người kinh doanh TĂĐP tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2014 và một số yếu tố liên quan, một nghiên cứu cắt ngang mô tả đã được tiến hành trên 403 người
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 68 – 78
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6275
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07 - Le Ngoc Hiep_0.pdf
  Restricted Access
883.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.