Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6277
Title: Các yều tố tác động đến quyết định chọn Trường Đại học của học sinh lớp 12 tại Thành phố Long Xuyên, An Giang
Authors: Tâm, Lưu Thị Thái
Sôryaly, Châu
Khon, Chau
Keywords: Các nhân tố
Ảnh hưởng
Chọn Trường Đại học
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố then chốt đến quyết định chọn trường đại học của 330 học sinh lớp 12 tại các trường phổ thông trung học tại địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 88 – 100
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6277
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09 - Luu Thai Tam_0.pdf
  Restricted Access
642.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.