Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6301
Nhan đề: Đặc trưng và khả năng hấp thụ phốt phát của vật liệu FexOy tro trấu
Tác giả: Thành, Nguyễn Trung
Toàn, Phan Phước
Thích, Lê Trí
Hăng, Lê Ngọc
Từ khoá: Hấp thụ phốt phát
Nano oxit sắc
Tro trấu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6301
Bộ sưu tập: Quyển 15 (3)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
07 - Nguyen Trung Thanh_0.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn876.73 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.