Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6306
Title: Kênh Thoại Hà - dấu ấn đột phá của Vương triều Nguyễn trên vùng biên địa An Giang
Authors: Thành, Phạm Văn
Keywords: Kênh Thoại Hà
Thoại Ngọc Hầu
Vương triều nhà Nguyễn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6306
Appears in Collections:Quyển 16 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11 - Pham Van Thanh_0.pdf
  Restricted Access
434.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.