Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6315
Nhan đề: Phát triển du lịch tâm linh ở An Giang hiện nay
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Thơ, Nguyễn Thị Ngọc
Thuy, Mai Thị Minh
Hải, Trần Xuân
Từ khoá: Du lịch tâm linh
Tín ngưỡng
Lễ hội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang , UBKT Thành phố Châu Đốc, An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6315
Bộ sưu tập: Quyển 16 (4)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
09 - Vo Van Thang_0.pdf
  Restricted Access
499.35 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.