Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6317
Title: Chợ ở Tiền Giang nhìn từ góc độ văn hóa học
Authors: Sơn, Võ Văn
Keywords: Chợ
Hàng hóa
Nam Bộ
Tiền Giang
Văn hóa
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Tiền Giang
Series/Report no.: Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 88 – 94
Abstract: Chợ ở Tiền Giang có hình thái độc đáo gắn liền với sông nước, từ chợ nổi tấp nập thuyền ghe bán rau quả và nông sản trên sông đến các chợ nằm ở vị trí trung tâm làng xã gần bến sông, để thuận tiện chuyên chở hàng hóa. Bài báo giới thiệu những nét chính về văn hóa chợ của Tiền Giang: Tổng quan về mạng lưới chợ; Các kiểu họp chợ; Phương thức mua bán, đo lường, vận chuyển hàng hóa; Tập quán tín ngưỡng, kiêng kỵ… của hệ thống chợ ở Tiền Giang.
URI: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/486
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6317
Appears in Collections:Quyển 18 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10 - Vo Van Son.pdf
  Restricted Access
698.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.