Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6323
Title: Đặc trưng và hoạt tính hấp phụ asen của các hạt nano được tổng hợp từ nước phèn sắt
Authors: Thành, Nguyễn Trung
Toàn, Phan Phước
Keywords: Hấp phụ asen
Nano hỗn hợp oxit
Nước ngầm
Nước phèn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học An Giang
Series/Report no.: Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 59 – 68
Abstract: Trong nghiên cứu này, các hạt nano oxit trên cơ bản là oxit sắt (nano oxit phèn sắt) lần đầu tiên được tổng hợp từ nước nhiễm phèn sắt bằng phương pháp thủy nhiệt dưới sự hỗ trợ của thiết bị nung vi sóng và được ứng dụng làm chất hấp phụ asen từ nước ngầm. Thành phần cơ bản của nước nhiễm phèn và các đặc trưng của nano oxit phèn sắt (bao gồm TEM, XRD, FTIR) được thực hiện đầy đủ trong báo cáo này. Trong vai trò là chất hấp phụ, nano oxit phèn sắt cho thấy khả năng hấp phụ asen từ nước ngầm rất cao và cao gấp ~1,2 lần so với nano oxit sắt tính trên một đơn vị khối lượng chất hấp phụ. Điều này có thể là nano oxit phèn sắt có cấu trúc "alloy" (dung dịch rắn) của nhiều loại oxit kim loại khác nhau, trong đó có SiO2. Nhờ sự tương tác qua lại của oxit sắt và oxit silic có thể làm các tâm hấp phụ (oxit sắt) tích điện dương và dễ dàng hấp phụ các cấu tử asen trong nước ngầm. Báo cáo này đã mở đường cho ứng dụng nước phèn vào phục vụ đời sống.
URI: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/489
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6323
Appears in Collections:Quyển 18 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07 - Nguyen Trung Thanh_1.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn605.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.