Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6325
Title: Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Cà Mau (1954 - 1960)
Authors: Thơ, Thái Văn
Keywords: Cà Mau
Giữ gìn lực lượng
Xây dựng lực lượng
Đồng Khởi
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Ngoại Thương
Series/Report no.: Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 79 – 87
Abstract: Trong giai đoạn 1954 - 1960, Mỹ thiết lập và hỗ trợ chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ra sức tiến hành đàn áp, khủng bố khốc liệt vào lực lượng cách mạng và nhân dân vô tội ở miền Nam Việt Nam. Trước tình cảnh khó khăn, thử thách đó nhiều nơi ở miền Nam trong đó có Cà Mau, nhân dân không chịu khuất phục, đầu hàng. Đảng bộ, Tỉnh ủy cùng với quân dân Cà Mau đẩy mạnh quá trình đấu tranh giữ gìn, xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng và tiến tới cao trào Đồng Khởi thắng lợi vang dội trong toàn tỉnh năm 1960, góp phần đẩy chế độ Mỹ - Diệm lâm vào tình trạng khủng hoảng triền miên sau đó.
URI: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/487
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6325
Appears in Collections:Quyển 18 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09 - Thai Van Tho.pdf
  Restricted Access
299.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.