Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6326
Title: Ảnh hưởng của giống, khoảng cách trồng đến năng suất bắp sinh khối trên vùng đất xám tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nghiêm, Lê Thị
Trung, Nguyễn Phước
Phương, Nguyễn
Diệu, Dương Thị Hồng
Nhân, Võ Hoàng
Keywords: Bắp làm thức ăn xanh
Khoảng cách trồng
Đất xám
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 28 – 36
Abstract: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô phụ với ba lần lặp lại trên vùng đất xám huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh trong vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và vụ Hè Thu năm 2016. Giống bắp được sử dụng trong thí nghiệm là NK7328, NK67 và CP888, được trồng ở ba khoảng cách khác nhau là 50 x 20 cm, 60 x 20 cm và 70 x 20 cm. Mục tiêu thí nghiệm là xác định được giống bắp cho năng suất sinh khối (thân, lá tươi) đạt hơn 50 tấn/ha để làm thức ăn xanh cho gia súc. Theo dõi các chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, số lá trên cây, chỉ số diện tích lá, đường kính thân, chiều dài bắp, đường kính bắp, các chỉ tiêu về chống chịu, năng suất sinh khối và tính toán hiệu quả kinh tế. Kết quả thí nghiệm: năng suất sinh khối của ba giống ở vùng đất xám ở Củ Chi dao động từ 47,6 đến 51,2 tấn/ha vụ Đông Xuân; 58,0 đến 71,4 tấn/ha vụ Hè Thu. Trên các khoảng cách trồng khác nhau thì khoảng cách càng dày cho năng suất sinh khối càng cao. Năng suất sinh khối của giống bắp NK7328 ở 2 vụ trồng đều đạt hơn 50 tấn/ha/vụ, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Nếu trồng 4 vụ/năm (khoảng 75 ngày/vụ) thì sản lượng bắp làm thức ăn xanh cho bò sữa có thể đạt trên 200 tấn/ha/năm.
URI: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/492
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6326
Appears in Collections:Quyển 18 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04 - Le Thi Nghiem.pdf
  Restricted Access
295.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.