Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6330
Title: Một số đặc điểm cơ bản của Islam giáo ở An Giang
Authors: Thắng, Võ Văn
Thơ, Nguyễn Thị Ngọc
Hà, Đỗ Thị Thanh
Keywords: An Giang
Islam giáo
Chăm
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học An Giang
Series/Report no.: Journal of Science;Vol. 19 (1), pp. 104 – 110
Abstract: Trên cơ sở làm rõ quá trình du nhập của Islam giáo vào An Giang, có so sánh với người Chăm ở miền Trung, tác giả bài viết bước đầu chỉ ra ba đặc điểm cơ bản của Islam giáo tại An Giang, đó là: 1) Islam giáo ở An Giang luôn đồng hành cùng dân tộc và gắn bó với truyền thống văn hóa của Việt Nam; 2) Có sự khác biệt cơ bản về nhiều yếu tố tôn giáo – tín ngưỡng so với Islam giáo tại khu vực miền Trung; 3) Tính chất bản địa của văn hóa Islam giáo ở An Giang.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6330
Appears in Collections:Quyển 19 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12 - Vo Van Thang X.pdf
  Restricted Access
296.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.