Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6339
Title: Giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay – thực trạng và đề xuất
Authors: Thắng, Võ Văn
Keywords: Lý luận chính trị
C. Mác
V.I. Lênin
Giảng dạy
Học tập
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học An Giang
Series/Report no.: Journal of Science;Vol. 19 (1), pp. 90 – 96
Abstract: Vấn đề giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng được nhiều nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu lý luận và giảng viên quan tâm, bàn luận từ lâu. Song, với tư cách là người quản lý cơ sở giáo dục đại học và trực tiếp giảng dạy cho nhiều trường đại học nhiều năm qua, trong bài viết này, tác giả trình bày khái quát thực trạng việc giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, qua đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn học này.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6339
Appears in Collections:Quyển 19 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10 - Vo Van Thang X.pdf
  Restricted Access
276.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.