Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6355
Title: Thành phần miêu tả của diễn ngôn người kể chuyện trong một số truyện ngắn hiện thực việt nam 1932-1945
Authors: Lương, Phạm Thị
Keywords: Người kể chuyện
Diễn ngôn
Truyện ngắn hiện thực
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bạc Liêu
Abstract: Diễn ngôn người kể chuyện trong truyện ngắn hiện thực Việt Nam 1932-1945 thực sự đã cho thấy được một bước chuyển biến rõ rệt trong đặc trưng ngôn từ so với văn xuôi tự sự giai đoạn trước. Các nhà văn đã nỗ lực không ngừng để mang đến cho văn xuôi hiện thực nói chung và truyện ngắn hiện thực nói riêng những sự sáng tạo, cách tân trong ngôn ngữ học văn chương. Diễn ngôn người kể chuyện trong truyện ngắn giai đoạn này có sự đa dạng trong các thành phần miêu tả, trong đó có thành phần miêu tả thiên nhiên, miêu tả hoàn cảnh sống, ngoại hình và tâm trạng của nhân vật. Các thành phần miêu tả này góp phần thể hiện sự chuyển dịch trong ngôn ngữ truyện ngắn của các nhà văn hiện thực.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2019, Vol. 23 (2), 13 - 19
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6355
Appears in Collections:Quyển 23 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1576048909-02-pham-thi-luong-da-suapdf.pdf
  Restricted Access
349.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.