Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6357
Title: Triết lý nhân sinh trong lễ hội Sen Đôn-ta của người Khmer Nam Bộ
Authors: Thắng, Võ Văn
To, Đinh Văn
Keywords: Lễ hội
Khmer
Sen Đôn-ta
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học An Giang ; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu nội dung lễ hội Sen Đôn-ta của người Khmer Nam bộ với bốn nghi lễ chính tại Chùa và tại gia đình mỗi người dân tộc Khmer: lễ đặt cơm vắt (Banh canh banh), lễ cúng ông bà (Banh Sen Đôn-ta), lễ hội (Banh phchum banh) và lễ tiễn ông bà (Banh chuônh Đôn-ta), tác giả bài viết chỉ ra những giá trị triết lý nhân sinh nổi bật của người Khmer trong lễ này, đó là: tinh thần hiếu đạo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, qua đó tác giả cho rằng, cần phải bảo tồn và phát huy những giá trị này nhằm làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phong phú và lành mạnh hơn ở hiện tại và tương lai.
Description: AGU International Journal of Sciences – 2019, Vol. 23 (2), 30 - 40
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6357
Appears in Collections:Quyển 23 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1576048930-04-vo-van-thang-da-chinh-suapdf.pdf
  Restricted Access
337.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.